På den här sidan: destroyed, destroy

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
destroyed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (demolished physically)förstörd adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  raserad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  fördärvad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The destroyed building was rebuilt.
destroyed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (confidence, reputation: wrecked) (bildlig)förstörd adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  krossad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 With a destroyed reputation, the politician was forced to resign.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
destroy [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (demolish physically)förstöra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  rasera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ödelägga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The earthquake destroyed all the buildings on this block.
destroy [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ruin, spoil)förstöra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  rasera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 It destroyed any idea he had of going to college.
destroy [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (confidence, reputation: wreck) (göra värdelös)förstöra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (skada mycket)fördärva vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (bildlig)knäcka, krossa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (förstöra eller försvaga)grusa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The scandal destroyed the politician's reputation.
destroy [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (animal: euthanize)avliva ngt vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Their dog was destroyed by a police marksman.
destroy [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (devastate emotionally)förstöra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  förkrossa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (vardagligt)knäcka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 We can't tell him what's happened. It would destroy him.
destroy viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (act to destroy)förstöra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  förgöra, förinta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The soldiers' mission was to search and destroy.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
destroy vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (neutralize, nullify)tillintetgöra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ta bort vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 Our divorce was finalized, but that doesn't destroy my rights to receive some of my ex-husband's money.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "destroyed" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'destroyed'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.