depth

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈdɛpθ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/dɛpθ/ ,USA pronunciation: respelling(depth)

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
depth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dimension: how deep)djup ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The river's depth in this spot is over one hundred metres.
 Flodens djup vid den här platsen är över hundra meter.
depth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (profoundness)djup, djuphet ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  djupsinne ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  känslodjup ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The writer's work showed depth, especially in the ideas about trust.
 Författarens arbete visade djup (or: djuphet), speciellt när det gäller idéer om tillit.
depth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (quality of being deep)djup, djuphet ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  djupsinne ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Before Giotto, Italian paintings often lacked a sense of depth.
 Innan Giotto saknade italienska målningar ofta en känsla av djup (or: djuphet).
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
depth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (intensity, as of colour)djup ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  intensitet ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  styrka ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The depth of colour in her paintings is impressive.
depth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: low tonal pitch)djup ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  mörkhet ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  dovhet ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The extreme depth of his voice meant he could only be a bass.
depth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sports: strength of a team)styrka, kraft ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  djup ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The team has depth, with strong starters and good substitutes.
depths nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (deep part of something) (bestämd form)djupen splsubstantiv plural: Substantiv som oftast står i plural, t.ex.: "byxor", "gälar", "tillhörigheter".
 In the depths of the forest, the only sounds were of birds and wind.
the depths of [sth] nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (most severe period)djuphet ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  djup ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  svårighet ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  mörker ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Our neighbour's cheerfulness survives even the depth of winter.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Synonymer: resonance, nadir, mer...
Kollokationer: the [dark, scary, unknown] depths, a depth [gauge, charge], the depths of the [sea, woods, forest, jungle], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "depth" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'depth'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.