demonstrate

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈdɛmənstreɪt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈdɛmənˌstreɪt/ ,USA pronunciation: respelling(demən strāt′)

Inflections of 'demonstrate' (v): (⇒ conjugate)
demonstrates
v 3rd person singular
demonstrating
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
demonstrated
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
demonstrated
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
På den här sidan: demonstrate, demo
'demonstrate' är ett alternativt uttryck för 'demo'. Du hittar det i en eller flera av raderna nedan.'demonstrate' is an alternate term for 'demo'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
demonstrate vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (show, illustrate)demonstrera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (vardagligt)visa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He demonstrated how to operate the machine.
demonstrate viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (in the streets)demonstrera vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  protestera vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The students demonstrated against the new labour laws.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
demonstrate vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (prove) (vardagligt)visa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  bevisa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  påvisa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 This experiment demonstrates that alcohol harms the body.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
demo nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, abbreviation (demonstration)demonstration ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The farmer's demo of milking a cow was very interesting.
demo nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, abbreviation (demolition)rivning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  demolering ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Crowds of people turned up to watch the demo of the historic building.
demo vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal, abbreviation (demonstrate)demonstrera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Randy was hired to demo new products for customers.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: demonstrate the [procedure, functions, task], demonstrate to the [students, children, investors], demonstrate how to [write, use, do, make], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "demonstrate" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'demonstrate'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.