demanding

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/dɪˈmɑːndɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/dɪˈmændɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(di manding, -män-)

På den här sidan: demanding, demand

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
demanding adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (taxing, challenging)krävande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (bildlig)tung adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  ansträngande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Being the leader of a country is a demanding job.
 Att vara ledare för ett företag är ett krävande jobb.
demanding adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: requiring a lot)krävande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (omodern)fordrande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The demanding teacher wouldn't accept any mistakes from her students.
 Den krävande läraren accepterade inga misstag från sina elever.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
demand [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (with object: insist on [sth])kräva vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (formell)fordra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  begära vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He demands loyalty from his workers.
 Han kräver lojalitet från sina arbetare.
demand,
demand that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(with clause: insist)kräva, insistera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  begära vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (ålderdomlig)fordra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 She demanded that he take out the trash.
 Hon kräver (or: insisterar) att han tar ut soporna.
demand [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (with object: require [sth])kräva vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  begära vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 This task demands a high degree of concentration.
 Uppgiften kräver en hög grad av koncentration.
demand,
demand that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(with clause: require)kräva vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  fordra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The job demanded that he arrive at 8:30 every day.
 Jobbet krävde att han anlände 8:30 varje dag.
demand to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (insist on doing [sth])kräva att få göra ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  begära att få göra ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 I demand to see the manager!
 Jag kräver att få träffa managern!
demand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often pl (specific requirements)krav ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  villkor ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The workers threatened to strike if their three demands were not agreed to.
 Arbetarna hotade med att strejka om man inte gick med på deras tre krav.
demand,
demand for [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
uncountable (economics: market for [sth])efterfrågan efter ngt s + prep
 The demand for new cars was up 15%.
 Efterfrågan efter nya bilar hade gått upp med 15%.
demand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (request)begäran ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The demand for greater democracy was ignored.
 Begäran efter en bättre demokrati ignorerades.
demand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (claim)anspråk ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 She sued with a demand of $5000.
 Hon stämde med ett anspråk på 5000$.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: has a very demanding [job, occupation], a demanding [boss, teacher, parent, coach], an overly demanding [boss], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "demanding" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'demanding'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.