default

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/dɪˈfɔːlt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/dɪˈfɔlt/ ,USA pronunciation: respelling(di fôlt)

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
default nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (base condition) (vardagligt)standard ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  förval ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Do you want these settings to be the default for all new documents?
 Vill du att de här inställningarna ska vara standard för alla nya dokument?
default nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (absence of alternatives)brist på alternativ ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  inget val ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The new leader's election wasn't because the people particularly liked him; it was just the default.
 Valet av den nya ledaren berodde inte på att folket gillade honom specifikt. Det var bara en brist på alternativ.
default nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (failure to act)underlåtenhet ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  försummelse ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (formellt)uraktlåtenhet ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 George didn't respond to any of the letters he received and this default resulted in him receiving a court summons.
 George svarade inte på några av de brev han fick, och den här försummelsen ledde till att han blev kallad till rätten.
default nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (failure to repay)utebliven betalning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The company is in default on several loans.
 Företaget har uteblivna betalningar på flera lån.
default nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (non-appearance in court)försummelse ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  underlåtenhet ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Jean failed to appear in court and was penalized for default.
 Jean dök inte upp i rätten och blev därför straffad för försummelse.
default n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (standard, base) (vardagligt)standard- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  bas- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 This is the default font; if you want to change it, you can choose something else from the menu bar.
 Det här är standardtypsnittet.
default viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fail to repay)underlåta att betala, utebli med betalning vbalt uttr
 Robert took out a loan to buy his new car, but the car was repossessed when he defaulted.
 Robert tog ut ett lån för att köpa sin nya bil, men bilen återbesattes när han underlät att betala (or: uteblev med betalningen).
default on [sth] vi + prep (fail to repay)inte kunna betala ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 The family's house was repossessed when they defaulted on the mortgage.
 Familjens hus återbesattes när de inte kunde betala huslånet.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
default nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: loss, failure)förlust ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The player's default meant her opponent won.
default viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sport: lose, fail)förlora vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Audrey won the match when her opponent defaulted.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: [financial, mortgage, payment] default, [sheer, pure, mindless] default, is [facing, heading for] financial default, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "default" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'default'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam
Rapportera en olämplig annons.