deepening

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈdiːpənɪŋ/

På den här sidan: deepening, deepen

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
deepening adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (becoming more intense)förvärrande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  fördjupande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  intensifierande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The couple's love letters reveal their deepening love for one another.
deepening adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (color: becoming darker)fördjupande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  mörknande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The trees were silhouetted against the deepening red of the evening sky.
deepening adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (becoming lower in pitch)fördjupande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Teenage fans loved the singer's gradually deepening voice.
deepening nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (intensification)fördjupning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Adding vanilla to the cake batter results in a deepening of the flavor.
deepening adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (extending further down)fördjupande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  som blir djupare adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Susan scraped handfuls of dirt from the deepening hole.
deepening nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (color: darkening)fördjupning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  förmörkning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 This value will control the deepening of color across the defined range.
deepening nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (becoming lower in pitch)fördjupande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The composer changed the key of the song to suit the deepening of the singer's voice.
deepening nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (making extend further down)fördjupande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Make sure the kids stay away while the crew works on deepening the well.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
deepen viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become deeper)fördjupas vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  bli djupare vtr + adj
 The hole deepened as the workers continued to dig.
deepen viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (intensify)intensifieras vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  bli intensivare vitr + adj
 Alison's love for her husband deepened over the years. The mystery deepened when we found a single shoe abandoned on the shore.
deepen viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (color: become darker)djupna vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  mörkna vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The red of the berries deepened as they grew ripe.
deepen viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sound: become lower in tone)fördjupas vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (bildlig)bli mörkare vitr + adj
 The echoes of their voices deepened as they went further into the tunnel.
deepen [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make [sth] deeper)fördjupa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  göra ngt djupare vtr + adj
deepen [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (color: make darker) (bildlig)fördjupa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  tona ner ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
deepen [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sound: make lower in tone) (bildlig)fördjupa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  göra ngt mörkare vtr + adj
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
deepen viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (problem: grow worse)förvärras vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  försvåras vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Our financial troubles deepened when I lost my job.
deepen viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (knowledge: become fuller) (bildlig)fördjupa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
deepen vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make more deep)fördjupa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (vardagligt)göra djupare vtr + adj
deepen [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (knowledge: gain more) (bildlig)fördjupa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  lära sig mer om ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
deepen [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (problem: make worse)förvärra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  försvåra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "deepening" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'deepening'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam
Rapportera en olämplig annons.