dead

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈdɛd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/dɛd/ ,USA pronunciation: respelling(ded)


Inflections of 'dead' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
deader
adj comparative
deadest
adj superlative

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
dead adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (no longer alive)död adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (formell)avliden adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The bug still wasn't dead, so he stepped on it again.
 Krypet var fortfarande inte dött, så han trampade på det igen.
dead,
the dead
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
(people no longer alive)döda splsubstantiv plural: Substantiv som oftast står i plural, t.ex.: "byxor", "gälar", "tillhörigheter".
  avlidna splsubstantiv plural: Substantiv som oftast står i plural, t.ex.: "byxor", "gälar", "tillhörigheter".
  (slang)döingar splsubstantiv plural: Substantiv som oftast står i plural, t.ex.: "byxor", "gälar", "tillhörigheter".
 There are a lot of dead buried in that cemetery.
 Det finns många döda begravda på den kyrkogården.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
dead adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (numb)domnad, avdomnad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (vardaglig: nerv i kläm)somna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 My right foot is dead. Let me walk around a little to wake it up.
dead adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." colloquial (exhausted)utmattad, slutkörd adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (vardaglig)slut adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (vardaglig)färdig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 I am dead! Walking around all day is exhausting.
dead adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, figurative (lacking activity)död adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  livlös adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 This party is dead. Let's go to another one.
dead adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (flat, no longer fizzy)avslagen adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Is the lemonade dead? I like it fizzy.
dead adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (no longer useful)sönder, trasig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (vardaglig)död adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 I think the blender is dead and we need to get another one.
dead adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (no longer burning)slocknad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  utbrunnen adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The fire appears to be dead.
dead adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (battery)slut adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (vardaglig)död adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The battery is dead so the car won't start.
dead adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (electricity)strömlös adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (vardaglig)död adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Here is the problem. The circuit is dead and needs to be replaced.
dead adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sports: out of play) (sport)död, ute adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The hit occurred while the ball was dead, so the team will be penalised.
dead adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (abrupt)tvär, plötslig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  abrupt adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The car came to a dead stop after hitting the tree.
dead adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, figurative (container: empty)slut adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  tom adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The keg is dead. We need to find another party that still has beer.
dead adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (stagnant)stillastående adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  stagnerad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  orörlig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 This stock is dead today. It hasn't moved up or down in hours.
dead adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (infertile)ofruktbar adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  karg adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The land is dead, and nothing will grow on it.
dead adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (complete)fullständig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  absolut adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  total adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The project was a dead failure, and accomplished nothing.
dead advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (completely)helt advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  fullständigt advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  totalt advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 He was dead wrong!
dead advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." slang (very) (informell)döds- advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  (informell)dö- advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  (vardaglig)jätte- advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 That was dead easy!
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: are [five] dead and [10] wounded, a dead [person, body, insect], the dead and [dying, injured, wounded], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "dead" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'dead'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.