dare

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈdɛər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/dɛr/ ,USA pronunciation: respelling(dâr)


Inflections of 'dare' (v): (⇒ conjugate)
dares
v 3rd person singular (When operating as an ordinary verb––e.g. "He who dares wins.")
dare
v 3rd person singular (When operating as a modal verb––e.g. "Dare she ask why?")
daring
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
dared
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
durst
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (Rare: now only literary)
dared
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
dare to do [sth],
also UK: dare do [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be brave enough)våga göra ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  våga sig på att göra ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Not one of them dared to ride on the ghost train.
 Ingen av dem vågade åka spöktåget.
dare to do [sth] (US) v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be bold enough)våga göra ngt vtr + vtr
 If you dare to dream, anything is possible.
 Om du vågar drömma, så är allt möjligt.
dare to do [sth],
also UK: dare do [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be impudent enough)våga göra ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  våga sig på att göra ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 I wouldn't dare to enter his office without knocking.
 Jag skulle inte våga gå in på hans kontor utan att knacka.
dare [sb] to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (challenge)utmana ngn att göra ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 I dared him to repeat the insult to my face.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Anders utmanade Johan att kasta en sten mot skolfönstret.
dare [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (challenge)utmana vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  uppmana vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Knock on that door! I dare you!
dare nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (challenge)utmaning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The other boys' dare to John was to go and ring the old lady's doorbell and run away.
 De andra pojkarnas utmaning för John var att gå och ringa på dörrklockan hos den gamla tanten och sen springa iväg.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: a [stupid, childish, foolish, dangerous] dare, [took on, accepted] the dare, did [it] on a dare, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "dare" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'dare'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.