damp

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈdæmp/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/dæmp/ ,USA pronunciation: respelling(damp)

Inflections of 'damp' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
damper
adj comparative
dampest
adj superlative

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
damp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (slightly wet)fuktig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (vardagligt)småblöt adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Peter's swimming trunks were still damp because he had failed to hang them up.
 Peters badbyxor var fortfarande fuktiga eftersom han inte hade hängt upp dem.
damp,
the damp
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(moisture)fukt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  fuktskada ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The house had been neglected, and damp crept in through cracks in the walls. It had been raining, but she didn't mind the damp.
 Huset hade vanvårdats och fukt kröp in genom sprickor i väggarna.
damp [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (music: stop, muffle)dämpa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (ex trumpeter)sordinera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  kväva vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The walls of the practice rooms have extra insulation in order to damp the sound.
 Väggarna i övningsrummen har extra isolering för att dämpa ljudet.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
damp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (damper) (bildligt)sordin ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  glädjedödare ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 That 14-hour shift was a damp to Anya's spirits.
damps nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (mining: gases)gruvgas ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Poisonous damps are one of the hazards of mining.
damp [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make slightly wet)fukta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  göra ngt fuktigt vtr + adj
 Damp a rag and use it to carefully soak up the spill.
damp [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (lessen: enthusiasm, spirits) (bildlig)sänka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  dra ner ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 The cold rain damped everyone's enthusiasm for a hike.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: [cold, rising, accumulated] damp, thrives in the damp, come in from the damp, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "damp" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'damp'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.