crooked

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkrʊkɪd/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/ˈkrʊkɪd/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(krŏŏkid for 1-4, 6; krŏŏkt for 5)


På den här sidan: crooked, crook

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
crooked adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not straight)krokig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  böjd adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Every line I draw is crooked.
crooked adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, informal ([sth]: corrupt)ohederlig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  oärlig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The deal was crooked; the mayor made sure that the contract went to his friends.
crooked adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, informal (person: corrupt)ohederlig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  oärlig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  ojuste, oschysst adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (bildlig)ful adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Crooked inspectors had been taking bribes to approve unsafe buildings.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
crook nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (criminal) (brottsling)skurk ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (brottsling, mindre brott)bov ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (ekonomisk brottsling)svindlare ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (svekfull person, även ej kriminell)bedragare, skojare ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The bookkeeper was a crook who had been stealing from them for years.
crook nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shepherd's staff)herdestav ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Marilyn is looking for a crook to go with her shepherdess costume.
crook nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bend in [sth])krok ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  hängare ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 She hung the umbrella up by its crook.
crook adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." AU (ill, unwell) (inte frisk)ond adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  dålig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Carl walks slowly because of his crook knee. Bill missed the party because he was crook.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
crook nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hook, implement)krok ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  hake ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
crook nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (angle: of elbow, etc.)böjning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  krökning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (armveck)veck ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
crook nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (curve or bend in road)sväng ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  kurva ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (kraftig)krök ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
crook [sb] out of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (obtain from [sb] by swindling)lura av ngn ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  lura ngn på ngt vtr + prep
 The conman who knocked on my grandad's door managed to crook him out of his life savings.
crook vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bend)böja vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  kröka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
crook vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (swindle) (vardagligt)sno vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (något omodernt)knycka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (vardaglig, allmänt)ta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: has crooked teeth, his teeth are crooked, has a crooked [spine, nose], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "crooked" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'crooked'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam
Rapportera en olämplig annons.