cream

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkriːm/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/krim/ ,USA pronunciation: respelling(krēm)

På den här sidan: cream, creamy
'cream' är ett alternativt uttryck för 'creamy'. Du hittar det i en eller flera av raderna nedan.'cream' is an alternate term for 'creamy'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
cream nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dairy product)grädde ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The cook used cream to create the sauce.
cream nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (milk: fatty layer)grädde ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Cream is removed when processing milk.
cream nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (skincare lotion)hudkräm, kräm ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Rub some cream onto your skin to keep it smooth.
cream nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (medical preparation)kräm, salva ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The doctor prescribed an antifungal cream to treat the patient's athlete's foot.
cream nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pale color)gräddvit ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Cream is less harsh on the eye than white.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
cream adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." n as adj (containing cream)kräm- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  krämig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The soup coated the spoon, as any good cream soup should.
cream nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (food: thick liquid)kräm ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 There was caramel cream on the dessert.
the cream of nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (the best)elit ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (bildligt)gräddan ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The Royal Air Force took only the cream of Britain's young men and women.
cream n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (cream-coloured)krämfärgad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Milwaukee was once known for its buildings of cream brick.
cream [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (whip to thicken) (energisk)vispa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (lugnare tempo)röra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 To make this cake, you first have to cream the butter and sugar together.
cream [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (apply lotion)smörja vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  smörja in med hudkräm v uttr
 She always creamed her arms and legs after a bath.
cream [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, figurative, slang (defeat soundly)utklassa ngn, besegra ngn stort vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 We totally creamed the other team, who didn't even score!
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
creamy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (full of cream)gräddig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The pasta had a creamy garlic sauce on it.
creamy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (liquid: thick)krämig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The gravy will thicken to a creamy texture.
creamy,
cream
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(cream-coloured)krämfärgad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  gräddfärgad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 She wore a creamy silk blouse to the interview.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: cream the [batter, frosting], [ice, sour, whipped, heavy, light] cream, cream cheese, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "cream" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'cream'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.