crashing

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkræʃɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(krashing)

På den här sidan: crashing, crash

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
crashing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (complete, utter)total adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  fullständig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  hel adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 I can't stand listening to Peter talk; he's a crashing bore.
crashing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (exceptional)makalös adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  exceptionell adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
crash viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (collide with [sth])krocka vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (ofta med fordon)kollidera vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  krascha vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 If you drive too fast, you'll crash.
 Om du kör för fort, så kommer du att krocka.
crash into [sb/sth] vi + prep (collide violently)krascha ín i ngn/ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  braka in i ngn/ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  störta in i ngn/ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 A drunk driver crashed into the side of the house. The skier crashed into the other skier.
 En full förare kraschade in i sidan av huset.
crash [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (vehicle: cause to collide)krascha vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  krocka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  kollidera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  köra på vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
 Roger crashed his bike and had to retire from the race.
 Roger kraschade sin cykel och blev tvungen att dra sig tillbaka från loppet.
crash [sth] into [sth] vtr + prep (vehicle: cause to collide with [sth])krascha ngt in i ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  störta ngt in i ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  braka ngt in i ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 He crashed his car into a tree.
 Han kraschade sin bil in i ett träd.
crash viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fall, break loudly)krascha vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  braka vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The clock crashed to the ground when it fell off the wall.
 Klockan kraschade i golvet när den föll ner från väggen.
crash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (collision)krock ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (ofta med fordon)kollision ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  krasch ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The crash made a loud noise.
 Krocken gav ifrån sig ett högt ljud.
crash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (loud noise)krasch ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  brak ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  skräll ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 They heard a crash in the kitchen.
 De hörde en krasch i köket.
crash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finance: fall)krasch, börskrasch ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  ras, börsras ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The crash of 1929 was one of the worst ever.
 Kraschen (or: Börskraschen) 1929 var en av de värsta någonsin.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
crash adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (course: intense, rapid)intensiv- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  snabb- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 He took a crash course in Spanish before going to Mexico.
crash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (aviation: violent landing)kraschlandning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The crash broke the plane in two.
crash viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fail suddenly)krascha vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  rasa vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The stock market crashed in 1929.
crash viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (computers: stop working)krascha vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Windows crashed again. I need to reboot.
crash viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (sleep) (slang)slagga vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  övernatta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  sova över vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
 He crashed at my house Saturday night.
crash viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (fall asleep) (vardaglig)slockna vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (vardaglig: ofrivilligt)tuppa av vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
 I just crashed when I got home. I woke up four hours later.
crash against [sth] vi + prep (hit hard)kollidera med ngt vitr + prep
  slå emot ngt vitr + prep
 Waves crashed against the shore.
crash vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (smash)slå ihop vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
  (vardaglig)banka ihop vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
 They crashed their heads together.
crash vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (break)slå sönder vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
  (vardaglig)ha sönder vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
  krossa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He crashed the vase against the wall.
crash [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (enter uninvited)våldgästa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  komma oinbjuden vtr + adj
  (slang, ta sig in på evenemang)planka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 That guy wasn't invited. He just crashed the party.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "crashing" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'crashing'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.