På den här sidan: courting, court

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
courting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pursuit of [sb] romantically)uppvaktning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (vardagligt)flirtande, flörtande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Edward began the courting of Helen last summer.
courting n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (pursuing [sb] romantically) (förled)uppvaktnings- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  flirt-, flört- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Different societies have different courting rituals.
courting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (risk: danger, disaster)utmaning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  utmana ödet uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
 Bill's constant courting of danger worried his friends.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: place of law proceedings)domstol ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  rätt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Wilson is due to appear in court this morning charged with armed robbery.
 Wilson ska infinna sig i domstolen imorgon åtalad för väpnat rån.
court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (people in a court of law) (bildlig)domstolen ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  lagen ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The court sentenced the thief to two years in prison.
 Domstolen dömde tjuven till två års fängelse för stöld.
court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: area marked out for play) (idrott)plan ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (allmänt)spelplats ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 He is usually on the basketball court at this time of day.
 Han är oftast på basketplanen vid den här tiden på dagen.
court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. historical (royal residence)det kungliga residenset ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  hovet ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Queen Esther lived in the court of King Ahasuerus.
 Den här meningen är inte en översättning av den engelska meningen. Turisterna letade efter det kungliga residenset.
court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. historical (advisers of king, queen)hov ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (formellt)hovstat ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The King consulted with his court, which included his most trusted advisors.
 Kungen överlade med sitt hov, vilket inkluderade de rådgivare som han litade mest på.
court viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." dated (lovers: date) (vardagligt)vara tillsammans vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (omodernt)kila stadigt vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (slang, vardagligt)dejta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The couple courted for two years before marrying.
 Paret var ihop i två år innan de gifte sig.
court [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." dated (pursue [sb] romantically)uppvakta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He courted her in the most gentlemanly manner.
 Han uppvaktade henne på det mest gentlemannamässiga sättet.
court [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (risk: danger, disaster)inbjuda till vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The government courted disaster by not preparing for hurricanes.
 Regering inbjöd till katastrof genom att inte förbereda för orkaner.
court [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (try to achieve [sth])försöka uppnå vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  sträva efter vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 She courted fame by trying to act.
 Hon försökte uppnå berömmelse genom att försöka agera.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (courtyard)gård, gårdsplan ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  borggård ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The hotel has an impressive front court.
court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. archaic (amorous advances)uppvaktning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 She appreciated his gentlemanly court, but still did not love him.
court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (small cul-de-sac)återvändsgränd ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
Anmärkning: Usually used in street names, where it is capitalized.
 Priory Court is a no-through road.
court [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (seek: favour)fjäska, fjäska för vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ställa sig in hos v uttr
 The government courted the favour of religious groups.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "courting" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'courting'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.