På den här sidan: contracted, contract

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
contracted adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (muscle, etc.: drawn together)sammandragen adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  sluten adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
contracted adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (made smaller)sammandragen adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (vardagligt)packad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
contracted adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (condensed)kondenserad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  packad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (vardagligt)ihoptryckt adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
contracted adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (mind, view: narrow) (bildlig)sluten adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  stängd adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  smal adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
contract nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (legal agreement)kontrakt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  avtal ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The company has a contract with the supplier. The football player signed a contract.
contract viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (make an agreement) (vardaglig och formell)avtala vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (vardaglig)komma överens med vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  (skriva kontrakt)kontraktera vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 He contracted with the company to provide services.
contract vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (get a disease) (vardaglig)vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (informell)dra på sig vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  (ålderdomlig)ådra sig vtr + refltransitivt verb och reflexivt verb: Transitivt verb med reflextivt verb, t.ex.: "tänka sig".
 He contracted malaria in Africa.
contract viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (shrink)krympa vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Wood contracts as it dries.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
contract n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (under legal agreement)kontrakts- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  entreprenads- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The contract worker will find another job.
contract viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (muscle: tighten)spännas vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  dra ihop sig vtr + refltransitivt verb och reflexivt verb: Transitivt verb med reflextivt verb, t.ex.: "tänka sig".
 Her muscles contracted as she lifted the box.
contract vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (tighten [sth])spänna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  dra ihop vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 Contract the muscles in your leg when you do this stretch.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "contracted" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'contracted'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam
Rapportera en olämplig annons.