confusing

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/kənˈfjuːzɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/kənˈfjuzɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(kən fyo̅o̅zing)

From the verb confuse: (⇒ conjugate)
confusing is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
På den här sidan: confusing, confuse

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
confusing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unclear, misleading)förvirrande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Because the textbook was confusing, many students failed the exam.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
confuse [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bewilder)förvirra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (ålderdomligt)göra konfys vtr + adj
 It confuses me when you give so many instructions all at once.
 Det förvirrar mig när du ger så många instruktioner på samma gång.
 Det gör mig konfys när du ger så många instruktioner på samma gång.
confuse [sth/sb] (with [sth/sb]) vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mistake)förväxla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (vardagligt)bland ihop vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  (vardagligt)ta fel på, ta miste på vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 I confused Sharon with her mum on the phone last night: she wasn't pleased.
 Jag förväxlade Sharon med hennes mamma i telefon igår. Hon var inte road.
 Jag blandade ihop Sharon med hennes mamma i telefon igår. Hon var inte road.
 Jag tog fel på (or: tog miste på) Sharon och hennes mamma i telefon igår. Hon var inte road.
confuse [sth/sb] with [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mistake)förväxla ngt/ngn med ngt/ngn vtr + prep
  blanda ihop ngt/ngn med ngt/ngn vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 I confused Sharon with her mum on the phone last night: she wasn't pleased.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
confuse [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make unclear)förvirra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (vardagligt)göra ngt rörigt vtr + adv
 The amount of irrelevant details confused the argument.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: might be confusing to [some, most], can be confusing at [times, first], is confusing for me [why, how], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "confusing" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'confusing'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.