WordReference kan inte översätta just den här frasen, men klicka på varje enskilt ord för att se vad det betyder:

conduct oneself


WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
conduct [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (carry, transmit [sth])leda vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Wires conduct electricity. Water conducts sound.
 Ledningar leder elektricitet.
conduct [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (musicians: lead)dirigera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He conducted the orchestra.
 Han dirigerar orkestern.
conduct [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (carry out, perform [sth](vardaglig)utföra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (formell)förrätta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The website conducted a survey of car owners.
 Webbsidan utförde en utfrågning av bilägare.
conduct [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (manage, direct) (vara ledare för)leda vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (ta hand om)sköta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He conducted his business efficiently.
 Han skötte sina affärer effektivt.
conduct [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (meeting: lead)leda vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He conducted the meeting since nobody else wanted to.
 Han ledde mötet eftersom ingen annan ville.
conduct nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (behaviour)uppförande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Your conduct is not acceptable.
 Ditt uppförande är inte acceptabelt.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
conduct [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." formal (bring, guide) (vardaglig)visa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  leda vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The officer conducted the prisoner to his cell.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "conduct oneself" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'conduct oneself'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam
Rapportera en olämplig annons.