compose

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/kəmˈpəʊz/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/kəmˈpoʊz/ ,USA pronunciation: respelling(kəm pōz)

Inflections of 'compose' (v): (⇒ conjugate)
composes
v 3rd person singular
composing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
composed
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
composed
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
compose [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (write music)komponera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (vardagligt)skriva musik vtr + s
 Mozart composed numerous operas.
compose [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (write) (vardagligt)skriva vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (formell)författa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
compose [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make up)utgöra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  bilda vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
compose [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (be part of [sth], make up [sth])utgöra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  bilda vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 A bunch of crooks compose this government. Earth's atmosphere is composed of oxygen, nitrogen, and other gases.
compose [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (arrange, order [sth])komponera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  sätta samman ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 The artist composed and painted a beautiful still life of fruit and flowers.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: compose a [song, play, symphony, piece], compose an [opera, album, arrangement], compose music, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "compose" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'compose'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.