complain

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/kəmˈpleɪn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/kəmˈpleɪn/ ,USA pronunciation: respelling(kəm plān)

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
complain viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be critical, express unhappiness)klaga vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  beklaga sig vitr + refl
 All Marty ever does is complain.
 Allt Marty någonsin gör är att klaga.
complain about [sth/sb] vi + prep (find fault, express unhappiness)klaga över ngt/ngn vtr + prep
  klaga på ngt/ngn vtr + prep
  beklaga sig över ngt/ngn vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 She never stops complaining about her lazy, useless husband. He complained about the leak to his landlord.
 Hon slutar aldrig att klaga över sin lata, värdelösa man.
complain of [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] slightly formal (describe as a symptom)beskriva vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  berätta om ngt, tala om ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  förklara vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The patient complains of pain in her lower back.
 Patienten berättar om smärtor i ländryggen.
complain of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slightly formal (express unhappiness about)klaga över ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  (vardagligt)gnälla om ngt, gnälla över ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  jämra sig över ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Mr Jones complained of being woken by the barking of his neighbour's dog at 5 a.m.
 Herr Jones klagade över att bli väckt av sin grannes hunds skällande klockan fem på morgonen.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
complain to [sb/sth] vi + prep (make formal complaint)klaga till ngn/ngt vitr + prep
 You need to complain to the local government in writing if you want anything to be done.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: complain to your [parents, friends, coworkers], complain to the [manager, person in charge], complain directly (to), mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "complain" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'complain'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.