clothespin

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkləʊðzpɪn/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/ˈkloʊzˌpɪn, ˈkloʊðz-, ˈkloʊs-/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(klōzpin′, klōᵺz-, klōs-)


På den här sidan: clothespin, peg
'clothespin' är ett alternativt uttryck för 'peg'. Du hittar det i en eller flera av raderna nedan.'clothespin' is an alternate term for 'peg'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
clothespin,
clothes pin,
UK: clothes peg,
clothespeg,
peg
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (clip for hanging laundry)klädnypa ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
peg nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (pin for hanging laundry)klädnypa ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Edward uses pegs to hang his washing on the line.
peg nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hook for coat, etc.)krok ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (specifik)klädkrok ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Come in; put your coat on that peg there.
peg nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small wooden rod)plugg, träplugg ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  pinne ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  pligg ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Hilary pushed the peg into place, joining the two pieces firmly together.
peg,
tent peg
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(pin for securing tent)tältpinne ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 They couldn't put the tent up because Simon had forgotten the pegs.
peg [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (secure with pegs)plugga fast vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  fästa med pluggar v uttr
  pinna fast vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Wendy pegged the tent to the ground.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
peg [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (place marker on)märka ut vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  märka med pinnar v uttr
  staka ut vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
peg [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fix: value or price)låsa pris uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
  fixera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  fästa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The company pegged the price at $60.
peg [sth] up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hang: to dry, etc.)hänga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  hänga med klädnypor v uttr
  hänga på tork v uttr
peg [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (throw forcefully: baseball, etc.)slunga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  kasta hårt vtr + adv
peg [sb] as [sth] vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal, figurative (identify: [sb] as [sth](vardagligt)peka ut någon som v uttr
  karakterisera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  dra slutsatser om någon v uttr
peg [sth] on [sb] vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal, figurative (assign guilt for: [sth] on [sb](vardagligt)skylla på vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  anklaga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 They tried to peg the murder on him but his family knew he was innocent.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "clothespin" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'clothespin'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.