clipping

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈklɪpɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈklɪpɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(kliping)

From the verb clip: (⇒ conjugate)
clipping is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
På den här sidan: clipping, clip

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
clipping nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (item clipped from newspaper)urklipp, tidningsurklipp ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The scrapbook was filled with old photos and clippings.
clipping nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (piece cut from fingernail or toenail)avklippt nagelbit ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Trim your nails over the wastebasket so the clippings don't get on the carpet.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
clip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fastener for documents, etc.)klämma ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  gem ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 I accidentally pinched my finger in the clip.
clip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hairclip, grip)klämma, hårklämma ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (omodern)hårnål ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Jenny keeps her long hair in a bun with dozens of clips.
clip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (jewelry: pin, brooch)spänne ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  klämma ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Lauren is wearing a colorful clip on her blouse.
clip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (video extract)klipp ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The class watched a short clip about the solar system.
clip vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cut)klippa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  skära vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
clip vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cut short)klippa av vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
  avsluta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
clip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (speed)ryck ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  fart ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (vardagligt)rapp ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The band of men set off at a rapid clip.
clip [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hit lightly)smälla till vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 Tina was clipped in the shoulder by a baseball at practice.
clip [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shorten a word) (bildlig)klippa av ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  korta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Susie speaks quickly and clips her words.
clip [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (animals: trim fur)klippa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "clipping" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'clipping'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.