clinch

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈklɪntʃ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/klɪntʃ/ ,USA pronunciation: respelling(klinch)


WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
clinch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (passionate embrace)kram ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  omfamning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  famntag ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 I found them in a clinch behind the stadium.
clinch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (boxers: grappling)clinch, klinch ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The boxer had his opponent in a clinch to avoid punches.
clinch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (embrace passionately)kramas vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  omfamnas vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The pair were clinching in the backseat of a car.
clinch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (boxers: grapple)gå i clinch vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
clinch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (secure, settle conclusively) (ge slut, lösning)avgöra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (garantera)säkra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 We're hoping to clinch the deal this afternoon.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "clinch" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'clinch'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.