circled


From the verb circle: (⇒ conjugate)
circled is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
På den här sidan: circled, circle

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
circle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (round shape)cirkel ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (vardagligt)ring ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The wallpaper had large orange circles on it.
circle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (group of friends)umgängeskrets ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (formellt)krets ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 My circle is a tight-knit group.
circle vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (around [sth])runda vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  cirkla runt vtr + adv
circle [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (draw a circle around [sth])rita en cirkel runt ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  (vardagligt)göra en cirkel runt ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Please circle the correct answer.
circle viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move in a circular pattern)cirkulera vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  röra sig i cirklar vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
circle viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (aviation: fly in circular pattern)runda vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  cirkla runt vitr + adv
 The plane circled for an hour, waiting for the fog to lift.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
circle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (arrangement of ancient stones)cirkel ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 No one knows exactly why circles like Stonehenge were erected around England.
circle vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (drive around)cirkulera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  runda vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  cirkla runt vtr + adv
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "circled" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'circled'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam
Rapportera en olämplig annons.