chosen

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtʃəʊˈzɛn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈtʃoʊzən/ ,USA pronunciation: respelling(chōzən)


From the verb choose: (⇒ conjugate)
chosen is: Click the infinitive to see all available inflections
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
På den här sidan: chosen, choose

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
chosen adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (selected)utsedd adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  vald adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  utvald adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Jack's parents disapprove of his chosen career.
chosen adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (religion: elite, select)utvald adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
choose [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (select)välja vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (bildligt)ta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 I think that he will choose the blue sweater.
 Jag tror att han kommer att välja den blåa tjocktröjan.
choose viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (make a selection)välja vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 You can't take both: you must choose.
 Du kan inte ta båda. Du måste välja.
choose to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (decide, prefer)välja ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  bestämma sig för v uttr
 He chose to become an architect.
 Han valde att bli arkitekt.
choose from [sth] vi + prep (decide between)välja från ngt vitr + prep
  välja av ngt vitr + prep
 He needs to choose from the three options.
 Han måste välja från de tre möjligheterna.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: (in) my chosen [area of study, occupation], [known, accessible, available] to a chosen few, the chosen [leader, president], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "chosen" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'chosen'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.