catching

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkætʃɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈkætʃɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(kaching)

From the verb catch: (⇒ conjugate)
catching is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
På den här sidan: catching, catch

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
catching adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (disease: infectious)smittande, smittsam ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Don't worry, my rash isn't catching.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
catching adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US, informal (attractive)tilldragande, lockande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  attraktiv adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Everyone was captivated by the actress's catching personality.
catching nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] thrown: action of catch)fångande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  mottagande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The team's batting wasn't bad, but their catching was awful.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (grasp moving object)fånga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 I can catch the ball with one hand.
 Jag kan fånga bollen med en hand.
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (transport)ta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  hinna med vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
 Bill needs to catch a bus from town.
 Bill måste ta en buss från stan.
catch [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (grasp, seize)gripa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ta tag vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
  få tag i, få fatt på vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Jason caught her by the wrist.
 Jason tog tag i hennes vrist.
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fishing, hunting)fånga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (fiske)dra upp vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
 We caught five salmon in the river.
 Vi fångade fem laxar i floden.
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (disease) (en sjukdom, förkylning etc)ådra sig vtr + refltransitivt verb och reflexivt verb: Transitivt verb med reflextivt verb, t.ex.: "tänka sig".
  (sjuk, förkyld etc)bli vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Leah catches a cold every winter.
 Leah ådrar sig en förkylning varje vinter.
catch vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (discover unexpectedly)ertappa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (avslöja ljugande)beslå vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  komma på vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
  ta någon på bar gärning vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 The police caught him in the act.
 Polisen tog honom på bar gärning.
catch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become entangled)fastna vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (vardaglig)sno in sig, trassla in sig vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 As I was riding my bicycle, my shoelaces caught on the gears.
 När jag cyklade, så fastande mina skosnören i växlarna.
catch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (action: grasping [sth])fångst ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Wendy's catch saved the vase from breaking on the floor.
 Den här meningen är inte en översättning av den engelska meningen. Görans fångst av basebollen uppmärksammades på TV.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
catch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fishing, hunting)fångst ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Salmon is the catch of the day.
catch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (condition) (vardaglig)hake ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  komplikation ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  problem ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 What's the catch?
catch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fastening)spärr ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  hake ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  knäppe ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  lås ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The catch on the suitcase is stuck.
catch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: catching ball)lyra ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The goalkeeper's catch saved the game for the home team.
catch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (song) (historisk kanon)catch, skämtsam kanon ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (allmänt)sång, låt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Eddie loves to sing songs and catches from the Victorian era.
a catch,
quite a catch,
a real catch
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal, figurative ([sb] worth marrying) (vardaglig)kap ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 I hear her new man is quite a catch!
catch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (game: throwing ball back and forth)bollkastning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The boys were playing a game of catch, but William kept dropping the ball.
catch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (begin to burn)fatta eld vitr + s
 Lou dropped a match and the gasoline caught.
catch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US (sport: be catcher) (baseboll)spela som catcher vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Jennifer is catching in the softball game today.
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal, figurative (see)se vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Did you catch the news last night?
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal, figurative (hear)uppfatta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  höra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 I didn't catch what you said.
catch [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (person departing)hinna ikapp vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
 You might be able to catch him if you hurry.
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal, figurative (see, not miss)hinna till, hinna med vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
  se vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  gå på vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
 Let's catch the art show at the museum before it closes.
catch [sth] in [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." usu passive (entangle)fånga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  trassla in vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
 The fly was caught in the spider's web.
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (gesture, likeness)fånga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The artist caught her expression beautifully.
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, informal (take momentarily)hålla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Would you just catch my coat for a second while I make a telephone call?
catch [sb] doing [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (discover unexpectedly)ertappa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (avslöja ljugande)beslå vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  komma på vtr partike skj
  ta någon på bar gärning vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Alice caught her boyfriend eating cookies in the middle of the night.
catch at [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (reach for [sth])sträcka sig efter ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  försöka nå ngt vitr + vtr
 Jane caught at Pete's arm and pulled him back onto the sidewalk as a car zoomed past.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "catching" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'catching'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.