catch up

Listen:


På den här sidan: catch up, catch-up

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
catch up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (go as fast)hinna ikapp vitr + adv
  hinna ifatt vitr + adv
Anmärkning: A hyphen is used when the term is or modifies a noun
 Mira slowed down so that her younger sister could catch up.
catch up with [sb/sth] vi phrasal + prep (go as fast as)hinna ikapp ngn vitr partikel oskj
  hinna ifatt ngn vitr partikel oskj
 I walk faster than he does, so I wait at each corner for him to catch up with me.
catch up with [sb] vi phrasal + prep informal (join, reach)möta upp med ngn vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 You go on ahead; I'll catch up with you as soon as I've finished my work here.
catch up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal, figurative (compensate for time lost)hinna ikapp vitr + adv
 I missed a week of work, and now I have to catch up.
catch up on [sth] vi phrasal + prep informal, figurative (compensate for time lost)uppdatera sig med ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
Anmärkning: Det finns ingen exakt översättning.
 Audrey sighed when she saw that she had to catch up on a huge pile of work.
catch up with [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal, figurative (repay: with [sth] bad) (bildlig)hinna ifatt ngn vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  ta ut sin rätt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Finally, his unhealthy habits caught up with him and he became very sick.
catch up with [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (apprehend: criminal)ta fatt på ngn vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  ta fast ngn vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 The cops finally caught up with the shoplifter outside the stock exchange.
catch up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal, figurative (exchange news)ge uppdateringar -
Anmärkning: Det finns ingen exakt översättning.
catch up with [sb] vi phrasal + prep informal, figurative (exchange news) (träffas efter en tids avbrott)ge ngn uppdateringar -
Anmärkning: Det finns ingen exakt översättning.
 It was a pleasure to catch up with everyone at the family reunion.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
catch up on [sth] vi phrasal + prep informal (get up to date)få en uppdatering av ngt -
Anmärkning: Det finns ingen exakt översättning.
 I phoned my brother to catch up on the latest news back home.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
catch-up adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (aimed at matching, competing) (förled)tävlings- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  tävlande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
catch-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (attempt to match, compete)inknappning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  igenhämtning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The cyclist's catch-up ultimately failed, and he finished third in the race.
catch-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (meeting to get up-to-date)återträff ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 I haven't seen you for ages; we'll have to have a proper catch-up soon.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "catch up" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'catch up'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.