carpet

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkɑːrpɪt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈkɑrpɪt/ ,USA pronunciation: respelling(kärpit)

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
carpet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (carpeting attached to floor)heltäckningsmatta ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The carpet in the old house was worn and threadbare.
carpet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large rug)matta ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Wally decorated his new apartment with expensive carpets and paintings.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
carpet of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (covering) (bildlig)matta av ngt s + prep
  (bildlig)täcke av ngt s + prep
 The driveway had a carpet of fresh snow that morning.
carpet [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cover with a carpet) (med matta)övertäcka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  lägga in heltäckningsmatta uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
 Mother unexpectedly decided to carpet her kitchen.
carpet [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (cover thoroughly)heltäcka, täcka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The ground was carpeted with flower petals.
carpet [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (reprimand) (vardagligt)tillrättavisa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (ålderdomligt)åthuta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: the [boy, girl, child] got carpet burns, [buy, use] a carpet cleaner, carpet cleaning [products, conditioners, liquids], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "carpet" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'carpet'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.