cane

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkeɪn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/keɪn/ ,USA pronunciation: respelling(kān)


Inflections of 'cane' (v): (⇒ conjugate)
canes
v 3rd person singular
caning
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
caned
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
caned
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
cane nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (walking stick)käpp ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  promenadkäpp, spatserkäpp ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Grandpa uses a cane when he walks long distances.
cane nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rod used as punishment)rotting ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  käpp ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 In the old days, teachers used to keep a cane in the classroom for discipline.
the cane nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (punishment: beating with stick) (bestämd form)rottingen ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The cane used to be a standard punishment for misbehaving in school.
cane nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (raspberry stem)hallonskott ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
cane vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hit as punishment)slå vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ge stryk vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (ålderdomlig)prygla, aga, basa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (ålderdomlig, oftast barn)låta smaka rottingen uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
cane nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (woody stems: for wickerwork)rotting ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  rör ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 I bought a chair made of cane at the yard sale.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
cane nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, abbreviation (sugar cane)sockerrör ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 This sugar is made from organic cane.
cane nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rod or cylinder)rör ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  stav ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  cylinder ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
cane it vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." UK, slang (consume a lot of)frossa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (slang)häva i sig v uttr
cane [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (repair or make [sth] with cane)sätta rör på ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Mr. Francis caned an antique chair to restore it.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: (raw or) cane sugar, cane [fields, production, plantations], cane [chairs, furniture], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "cane" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'cane'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.