camp

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkæmp/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/kæmp/ ,USA pronunciation: respelling(kamp)

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
camp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military)militärbas, förläggning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (vardagligt)läger ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Soldiers built their camp near the front line.
camp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (outdoor lodging: recreation)camping ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (allmänt)läger ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The family set up a tent at the camp.
camp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (outdoor summer program) (allmänt)lägerskola ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (formellt)sommarkoloni ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (slang)kollo, sommarkollo ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 My daughter's camp offers swimming and singing by the fire.
camp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (prison)arbetsläger ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Political prisoners were sent to camps.
camp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (in-group) (bildligt)läger ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 That politician is part of the leftist camp.
camp viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (lodge outdoors: recreation)campa vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  tälta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (allmänt)slå läger vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 We camped in a tent under the stars.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
camp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (man: effeminate)feminin adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (nedsättande, slang)fjollig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Jenkins plays the role of a camp young man in the film.
camp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (performance: affected)smaklös adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  överdriven adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  tillgjord adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
camp viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (live as if camping) (allmänt, bo)kampera vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (med tält eller husvagn)campa vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The houseguests camped in the living room.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: camp [outside, under the stars], [summer, horse, band, French] camp, a camp [man, actor, movie, voice, walk, style], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "camp" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'camp'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.