burst

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbɜːrst/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bɝst/ ,USA pronunciation: respelling(bûrst)

Inflections of 'burst' (v): (⇒ conjugate)
bursts
v 3rd person singular
bursting
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
burst
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (US & UK)
bursted
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (US)
burst
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (US & UK)
bursted
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (US)

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
burst viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (explode)explodera vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  brista, brisera vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The water balloon burst when it hit the teacher's leg.
 Vattenballongen exploderade när den träffade lärarens ben.
burst viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (rupture)brista vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  spricka vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  gå sönder vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
 Marty was taken to the hospital in an ambulance when his appendix burst.
 Marty togs till sjukhuset i ambulans när hans blindtarm brast.
burst [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause rupture)spräcka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (bildlig)spränga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  få ngt att brista vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 The stress of her new job caused Carolyn to burst a blood vessel in her eye.
 Stressen från hennes nya jobb gjorde så att ett blodkärl i Carolyns öga sprack.
burst [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (break, tear [sth])spräcka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  slita sönder ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  bräcka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Larry laughed so hard, he burst his trousers.
 Larry skrattade så mycket att han spräckte sina byxor.
burst viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (emerge, come into view)bryta fram vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
 The Beatles burst onto the music scene in the early 1960s.
burst adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (balloon, tyre: punctured)smälld adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  spräckt adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  bräckt adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
burst adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (appendix: ruptured)brusten adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Abdominal pain and a very high temperature can signal a burst appendix.
burst of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (outbreak of gunfire, etc.)skottsalva av ngt, salva av ngt s + prep
 He was wounded by a burst of mortar fire.
 Han sårades av en skottsalva från en granatkastare.
burst of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sudden emission)utbrott av ngt s + prep
  bristning av ngt s + prep
 With a burst of energy, Joy surpassed the other runners and won the race.
 Med ett utbrott av energi, så sprang Joy om de andra löparna och vann loppet.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
burst nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (explosion) (vardagligt)smäll ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  explosion ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (formell)brisad ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  knall ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 We could see the burst of fireworks miles away.
burst nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rupture)spricka ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  reva ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  klyfta ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  läcka ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The river has been dangerously high since the burst at the dam.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: burst into [tears, laughter, song, applause], burst out [laughing, crying], burst in on [us, the meeting, our conversation], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "burst" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'burst'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam
Rapportera en olämplig annons.