burden

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbɜːrdən/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈbɝdən/ ,USA pronunciation: respelling(bûrdn)

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
burden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (load) (vardaglig)last ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (även bildlig)börda ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The donkey can carry a heavy burden.
 Åsnan kan bära en tung last.
burden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (weight) (vardaglig)tyngd ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (även bildlig)börda ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (även bildlig)belastning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The burden of his heavy backpack was hard on his knees.
 Tyngden av hans tunga ryggsäck var svår för hans knän.
burden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (encumbrance) (bildlig)börda ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (bildlig)belastning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Payments for the two cars are a burden on the family's resources.
 Betalningarna för de två bilarna är en börda för familjens tillgångar.
burden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (mental: pressure) (bildlig)börda ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (bildlig)belastning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 She has too many emotional burdens to relax properly.
 Hon har för många emotionella bördor för att kunna slappna av ordentligt.
burden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mental: responsibility)ansvar ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Being responsible for the family is a burden to him.
 Den här meningen är inte en översättning av den engelska meningen. Lenas ansvar i familjen är att ta hand om sin lillebror.
burden [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (add pressure, worry) (bildlig)belasta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (omodern, bildlig)betunga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 I never tell you my worries because I don't want to burden you.
 Jag berättar aldrig för dig om mina bekymmer eftersom jag inte vill belasta dig.
burden [sb] with [sth] vtr + prep figurative (impose [sth] troublesome) (bildlig)tynga ner ngn med ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  plåga ngn med ngt vtr + prep
  belasta ngn med ngt vtr + prep
 Don't burden your mother with your problems.
 Tyng inte ner din mamma med dina problem.
burden [sth] with [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (load)belasta ngn med ngt vtr + prep
 They burdened the truck with even more weight.
 De belastade lastbilen med ännu mer vikt.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: don't want to burden you (but), an [undue, additional, extra, administrative] burden, burden you with a [request, favor], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "burden" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'burden'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.