WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
bulk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unpackaged cargo) (allmän)lös last ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (på fartyg)bulklast ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
Anmärkning: often preceded by "in"
 The parts are going to be shipped in bulk.
 Delarna kommer att skickas i lös last.
bulk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (largeness) (vardaglig)storlek ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  omfång ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The box's bulk made it difficult to carry.
 Lådans storlek gjorde den svår att bära.
bulk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (foods: fibrous)kostfibrer ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Her diet requires her to eat bulk to increase her fibre intake.
 Hennes diet kräver att hon äter kostfibrer för att öka sitt fiberintag.
the bulk of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (most, greater part) (vardagligt)huvuddelen av ngt s + prep
  (formell)merparten av ngt, huvudparten av ngt s + prep
 They are requesting that the bulk of the payment be made in advance.
 De kräver att huvuddelen av betalningen görs i förväg.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
bulk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (paper thickness)tjocklek ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The thickness of a piece of paper is called its bulk.
bulk viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US (appear important)framstå som viktig vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  (informell)te sig viktigt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Military spending bulks large at election time.
bulk [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (expand)öka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The city bulked the police force due to increased crime.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "bulker" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'bulker'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.