bulging

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbʌldʒɪŋ/

From the verb bulge: (⇒ conjugate)
bulging is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
På den här sidan: bulging, bulge

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
bulging adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (eyes: protuberant)utbuktande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  utstående adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Her bulging eyes made me think she had a thyroid condition.
bulging adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (pocket, bag: overfull)utbuktande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  utputande, putande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 His trouser pockets were bulging with all kinds of junk.
bulging adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (stomach: swollen)utputande, putande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  uppsvälld adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The children's bulging stomachs are a symptom of malnutrition.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
bulge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] sticking out)utbuktning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  bula ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  buckla ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (formellt)ansvällning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Sara noticed a strange bulge in the sack.
bulge viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (swell, stick out)bukta ut vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
  puta ut vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
  svälla ut vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
  (allmänt)stå ut vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
 The old man's stomach bulged.
bulge with [sth] vi + prep (be full)svälla med ngt vitr + prep
  vara full av ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 The boy's pockets were bulging with the conkers he had collected.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
bulge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (increase) (bildlig)svälla vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  växa vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 This neighborhood experienced a population bulge about twenty years ago, but gradually people moved away.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "bulging" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'bulging'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam
Rapportera en olämplig annons.