built

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbɪlt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bɪlt/ ,USA pronunciation: respelling(bilt)

From the verb build: (⇒ conjugate)
built is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
På den här sidan: built, build

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
built v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (past participle of build) (vardagligt)byggd v perf partverb, perfekt particip: Verbform som används i beskrivande syfte, t.ex.: "Den [målade] tavlan", "Tavlan har blivit [målad]."
  (formell)anlagd v perf partverb, perfekt particip: Verbform som används i beskrivande syfte, t.ex.: "Den [målade] tavlan", "Tavlan har blivit [målad]."
 This company has built many houses.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
built adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (body: sculpted, attractive) (slang, muskler)muskulös adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (slang, muskler)biffig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (vardagligt, generell)välformad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 She has a pretty face, and on top of that, she is built!
-built adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (constructed)byggd adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Stone-built houses can last for centuries.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
build [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (construct) (vardagligt)bygga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (formellt)uppföra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The construction company built the house in two months.
 Byggfirman byggde huset på två månader.
build [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (establish and develop: a career) (bildligt)bygga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  skapa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He has built an international career for himself in business management.
 Han har byggt sig en internationell karriär i företagsadministration.
build [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause to be built)låta bygga ngt vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Donald will build a house on the coast. The builders will start in March.
 Donald kommer att låta bygga ett hus vid kusten.
build viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (construct)konstruera vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (vardagligt)bygga vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Jerry has always liked to build.
 Jerry har alltid gillat att bygga.
build viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (develop)byggas upp vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
 The intensity of the music is starting to build.
 Musikens intensitet börjar byggas upp.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
build nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (body shape)kroppsbyggnad ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 That supermodel has a nice build.
build nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (style)byggnadsstil ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  arkitektur ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 I really like the build of that house - is it neo-Gothic?
build nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (computing) (programvara)version, programversion ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Download the latest build of the program to see if the bugs have been fixed.
build vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (develop)anlägga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  bygga upp vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 We're hoping to build this town into a nice place to live.
build vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (computing)utveckla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Build a copy of the application for that customer, please.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: (not) built to [last, withstand], built like a house, vulgar, offensive, slang: built like a brick sh**house, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "built" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'built'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam
Rapportera en olämplig annons.