building

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbɪldɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈbɪldɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(bilding)

From the verb build: (⇒ conjugate)
building is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
På den här sidan: building, bldg., build

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
building nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (structure) (generell)byggnad ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (för boende)hus ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 This building can withstand an earthquake.
 Den här byggnaden tål en jordbävning.
building nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (act of building) (vardagligt)byggande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (formell)anläggande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The building of the pyramids took decades.
 Byggandet av pyramiderna tog årtionden.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
build [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (construct) (vardagligt)bygga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (formellt)uppföra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The construction company built the house in two months.
 Byggfirman byggde huset på två månader.
build [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (establish and develop: a career) (bildligt)bygga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  skapa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He has built an international career for himself in business management.
 Han har byggt sig en internationell karriär i företagsadministration.
build [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause to be built)låta bygga ngt vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Donald will build a house on the coast. The builders will start in March.
 Donald kommer att låta bygga ett hus vid kusten.
build viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (construct)konstruera vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (vardagligt)bygga vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Jerry has always liked to build.
 Jerry har alltid gillat att bygga.
build viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (develop)byggas upp vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
 The intensity of the music is starting to build.
 Musikens intensitet börjar byggas upp.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
build nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (body shape)kroppsbyggnad ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 That supermodel has a nice build.
build nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (style)byggnadsstil ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  arkitektur ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 I really like the build of that house - is it neo-Gothic?
build nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (computing) (programvara)version, programversion ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Download the latest build of the program to see if the bugs have been fixed.
build vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (develop)anlägga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  bygga upp vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 We're hoping to build this town into a nice place to live.
build vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (computing)utveckla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Build a copy of the application for that customer, please.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: a [new, old, ancient, brick] building, [work, supervise] on a building site, [a famous, an important] building, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "building" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'building'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam
Rapportera en olämplig annons.