broke

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbrəʊk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/broʊk/ ,USA pronunciation: respelling(brōk)


From the verb break: (⇒ conjugate)
broke is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
På den här sidan: broke, break, recess

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
broke adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (person: without money) (slang)pank adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  barskrapad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Paul said he couldn't go to the movies this weekend because he's broke.
 Paul sa att han inte kunde gå på bio den här helgen eftersom han är pank.
broke adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (business: bankrupt) (vardagligt)bankrutt adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (formellt)insolvent adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  i konkurs prep + s
 Even though the company did well last year, it's broke now.
 Även fast det gick bra för företaget förra året, så är det bankrutt nu.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
break [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (smash: into pieces)ta sönder vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
  ha sönder vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
 If you play ball in the house, you will break something.
 Om du spelar boll inne i huset, så kommer du ta sönder något.
break [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fracture a bone) (tex en arm, ett ben)bryta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Alan broke his arm when he fell. Janis broke two ribs when she slipped on the ice.
 Alan bröt sin arm när han ramlade.
break [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (end [sth])bryta, avbryta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  avsluta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  göra slut på vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 The home team broke the champions' winning streak.
 Hemmalaget bröt mästarnas vinstserie.
break viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fragment, shatter)gå sönder vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
  (glas, keramik etc)spricka vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (glas, keramik etc)gå i kras vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 The window broke, and now there's glass all over the floor.
 Fönstret gick sönder och nu är det glas över hela golvet.
break viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (stop functioning)gå sönder vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
 Our old television finally broke.
 Vår gamla TV gick sönder till slut.
break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rest)paus ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  rast ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 A break from training gave the football players a rest.
 En paus i träningen gav fotbollsspelaren lite vila.
break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (in schedule: holiday) (skola)lov ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  ledighet ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 There will be no classes until after Christmas break.
 Det kommer inte hållas några lektioner förrän efter jullovet.
break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: fracture)benbrott, fraktur ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Will suffered a bad break when he went skiing.
 Will fick ett benbrott (or: en fraktur) när han åkte skidor.
break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (suspension, pause)uppehåll ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  paus ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  avbrott ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 A break from discussions will give us time to gather more information.
 En paus från diskussionerna kommer ge oss tid att samla mer information.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
break,
big break
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
slang (fortunate event)genombrott ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  stor chans ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Miranda went to Hollywood, looking for her big break.
break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gap)öppning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  hål ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The children slipped through a break in the fence.
break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (weather: change) (förändring)omslag ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (lugn)uppehåll ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 They are waiting for a break in the storm.
break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rush to escape)flyktförsök, rymningsförsök ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The guards weren't expecting the prisoners' break for the door.
break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (relationship rupture) (allmänt, i förhållande)uppbrott, brytning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (bryta äktenskap)skilsmässa ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (gift par: flytta isär)separation ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Sam is heading for a break with his girlfriend.
break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (voice change) (musik, röst)gräns mellan röstregister ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (om röst mellan röstregister)sprucken röst, sprucken stämma ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The break in his voice is a sign of puberty, as he goes from bass to alto with no control.
break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (school recreation period) (från skola)lov ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
break viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (pool: scatter balls) (biljard, öppningsstöt)spränga vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 When I play pool, I always like to break.
break viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (burst)brista vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  spricka vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  sprängas vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  gå sönder vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
 The water balloon broke.
break viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be disconnected)brytas vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  kopplas bort vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
 The long-distance connection broke.
break viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (pause)göra paus, göra avbrott, göra uppehåll vtr + s
  avbrytas vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  pausa vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The meeting will break at noon.
break viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (dawn)gry vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The dawn is about to break.
break viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (health: fail)brytas ner, brytas sönder vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
  svika vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 His health broke after years of toil.
break viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (voice: change) (röst, låta annorlunda)spricka, brytas vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (pubertal: röst utvecklas)komma i målbrottet vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 His voice started to break when he was 13.
break for [sth] vi + prep (pause, interrupt activity)pausa för ngt vtr + prep
  ta en rast för ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  avbryta för ngt vtr + prep
 After an hour's discussion, the committee broke for a coffee and a bite to eat.
break [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (infringe)bryta mot vtr + prep
  överträda vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The drag racers broke the speed limit.
break [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (lessen impact of)bryta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The boxer's blocking move broke the force of his opponent's blow.
break [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sever, annul)bryta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  avbryta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The actor wants to break his contract.
break [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (destroy) (vardaglig)knäcka, bräcka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  slå vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  övervinna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The boxer threatened to break his opponent.
break [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (set: remove a piece)splittra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The collector doesn't want to break the set.
break [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, slang (money: give change)växla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Can you break a dollar?
break [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (penetrate)bryta igenom vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
 The drill broke through the door of the safe.
break [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (decode) (kod eller dylikt)forcera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (chiffer eller dylikt)dechiffrera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (vardaglig: lösa, förstå)lista ut vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
 The army is trying to break the enemy code.
break [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, slang (escape)bryta sig ut från vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  rymma från vtr + prep
 The convicts broke jail.
break [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sports: better a score) (rekord)slå vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Our team broke the record for number of games won.
break [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, slang (bankrupt) (slang)spränga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The card shark broke the house.
break [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (baseball: curveball)kasta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The pitcher broke a wicked curve that got the corner of the plate.
break [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (wear down)bryta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  bryta ner vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
  knäcka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The interrogation broke the soldier's spirit.
break [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (rupture)bryta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  spräcka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Bubbles broke the surface of the water.
break [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (solve) (vardaglig)knäcka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  lösa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 No matter what I try, I can't break this problem.
break [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (animals: tame)tämja vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (häst)rida in vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 The cowboy tried to break the new stallion.
break [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (media: publish)publicera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  offentliggöra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 A newspaper broke the story.
break [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (tennis serve)bryta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The challenger broke his opponent's serve.
break [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, slang (disprove) (vardaglig, bildlig)sticka hål på vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  (vardaglig, bildlig)finna en spricka i vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  motbevisa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The police broke his alibi.
break [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (surpass)passera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (bildlig)spränga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  åka förbi ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 The man was cited for breaking the speed limit.
break into [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (enter by force)bryta sig in i ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  göra inbrott vtr + s
 Criminals broke into the house.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
recess (US),
break,
breaktime,
playtime (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(school: pause from lessons) (allmänt)rast ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  skolrast ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Tim couldn't wait for recess and the chance to get out of this boring math class.
recess nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (architecture: alcove)alkov, nisch ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (odefinierad)fördjupning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  vrå, skrymsle ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 There are three deep recesses in the wall.
recess nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (court: break)paus, uppehåll, rast ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (formellt)ajournering ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (längre uppehåll)lov, ferie ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The defence asked for a short recess to examine the new evidence.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
recess viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (court: break)ta paus vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The court will recess for lunch.
recess vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (lights) (ex spotlights)försänka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: am [completely, flat, stony] broke, I'm broke, can I borrow a [dollar]?, am broke and [penniless, unemployed], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "broke" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'broke'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.