born

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/'bɔːn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bɔrn/ ,USA pronunciation: respelling(bôrn)


From the verb bear: (⇒ conjugate)
born is: Click the infinitive to see all available inflections
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (Only for senses relating to birth and only in the passive)
På den här sidan: born, bear

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
be born vi + past p (come into existence)vara född vtr + adj
 Jane was born in March. Some people are born deaf.
 Jane är född i mars.
born adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (brought into existence)född adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Born in Scotland, Rory moved with his family to Germany at the age of nine.
 Han föddes i Skottland, men vid nio års ålder så flyttade Rory till Tyskland med sin familj.
-born adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." as suffix (native to a place) (efterled)-född adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The Brazilian-born author now lives in New York.
 Den Brasilien-födde författaren bor nu i New York.
born adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (innate)naturlig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (bildlig)född adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Tim is a born athlete.
 Tim är en naturlig atlet.
born adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (originated) (bildlig)född adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Ours is a country born of the revolution.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Han är född till att bli kung.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mammal: ursidae)björn ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 America is home to many species of bear.
 Amerika är hem åt många arter av björn.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (support weight)bära vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  bära upp vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
 The bridge must bear the weight of the cars and trucks.
 Bron måste bära vikten av bilarna och lastbilarna.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (endure [sth])uthärda vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  klara av vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
 He could hardly bear the suspense.
 Han kunde knappt uthärda spänningen.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (produce flowers, fruit) (bildlig)bära vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 After several years of drought, the apple tree finally bore fruit.
 Efter många år av torka, så bar äppelträdet äntligen frukt.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give birth to: a child) (vara gravid)bära vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The queen bore fourteen children, but only three survived childhood.
 Drottningen bar fjorton barn, men bara tre överlevde barnaåren.
bear [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give [sb] with an heir)föda vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (formell eller litterär)bära vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The Queen bore her husband three daughters.
 Drottningen födde tre döttrar åt sin man.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (withstand, stand up to)tåla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  klara av vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
 He knew his alibi would bear scrutiny, so he had no problem telling it to the detectives.
 Han visste att hans alibi skulle tåla att bli undersökt, så han hade inga problem med att berätta det för poliskommissarierna.
bear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (curve: left, right)svänga vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 You need to bear left at the fork in the road.
 Du måste svänga vänster vid vägskälet.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
bear björn ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, figurative, informal (rude person) (bildlig)buffel ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (något omodern)tölp ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 He is a bear first thing in the morning.
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (business pessimist)börspessimist ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (allmänt, negativ person)pessimist ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 In the current recession, we're all bears.
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (finance: short seller)baissespekulant ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 A bear sells when he hopes prices will go even lower.
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal, figurative ([sth] difficult) (bildlig)plåga ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (något svårt och jobbigt)pärs ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (något jobbigt)pina ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Avoid taking economics with Professor Smith; his class is a bear! This tax form is a bear!
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (carry)bära vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The donkey had to bear the load to the camp.
bear yourself vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (conduct: yourself)uppföra sig vtr + refltransitivt verb och reflexivt verb: Transitivt verb med reflextivt verb, t.ex.: "tänka sig".
  föra sig vtr + refltransitivt verb och reflexivt verb: Transitivt verb med reflextivt verb, t.ex.: "tänka sig".
  uppträda vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He bore himself with courage and distinction.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (assume)bära vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  ta på sig vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 I will bear the responsibility for my decisions.
bear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remain)förbli vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (ett löfte)hålla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He would bear true to the promises he made.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ill will, resentment: harbour)bära vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  hålla på ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  (bildlig)släpa på ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 George doesn't bear any ill will towards people whose views are completely different from his own.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (display, show [sth])bära vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  prydas med ngt vitr + prep
  (vardagligt)ha vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The warrior's face bore several deep scars.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (have: name, title)bära vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (vardagligt)ha vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He bears his father's name.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (finance: attempt to lower price)försöka sänka priset på ngt -
Anmärkning: Det finns ingen exakt översättning.
 The brokers were trying to bear the stocks.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: was born in [London, 1974], born in a [public, private] hospital, born at home, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "born" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'born'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.