bloody

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈblʌdi/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈblʌdi/ ,USA pronunciation: respelling(bludē)

Inflections of 'bloody' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
bloodier
adj comparative
bloodiest
adj superlative
Inflections of 'bloody' (v): (⇒ conjugate)
bloodies
v 3rd person singular
bloodying
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
bloodied
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
bloodied
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
bloody adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (covered in blood)blodig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The paramedics held the bloody shirt tightly to the man's wound.
bloody adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (conflict, reign: violent)våldsam adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  blodig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The bloody conflict in the region has continued for months.
bloody adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK, potentially offensive, slang (used to express anger) (informell, vulgär)jävla, djävla adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (informell, kan vara vulgär)jäkla, djäkla, sabla adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (informell, vulgär)helvetes adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (informell, kan vara vulgär)sabla adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 This bloody pen won't work.
bloody adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK, potentially offensive, slang (intensifier) (vardaglig)väldig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (vardaglig)himla adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (informell, vulgär)jävla, djävla adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (informell, kan vara vulgär)jäkla, djäkla adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 I was running in the park when this bloody great dog leapt at me.
bloody advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." UK, potentially offensive, slang (intensifier: very) (vardaglig)väldigt advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  (informell, vulgär)jävla, djävla, jävligt, djävligt advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  (informell, kan vara vulgär)jäkla, djäkla, jäkligt, djäkligt advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
  (informell, vulgär)satans, förbannat advadverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, t.ex.: "snabbt", "lyckligt".
 Brr. It's bloody cold today!
bloody,
bloody [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(stain with blood)bloda ner vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 The thorns scratched my arm and bloodied my sleeve.
bloody,
bloody [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(nose, etc.: cause to bleed) (vardaglig)få att börja blöda uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
  orsaka blödning vtr + s
 The bullies bloodied his nose and left him with a black eye.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
bloody adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cruel) (bildlig)blodig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  grym adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The ruler of this ancient city had a reputation as a bloody tyrant.
bloody adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (dark red)blodröd adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  mörkröd adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: my [knee, elbow, cheek] is bloody, don't want to get my [shirt, hands] bloody, have a bloody [knee, scrape, cut], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "bloody" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'bloody'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam
Rapportera en olämplig annons.