blister

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈblɪstər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈblɪstɚ/ ,USA pronunciation: respelling(blistər)

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
blister nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (swelling filled with fluid)blåsa ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (samling var)varböld ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The blisters on Julie's heels are large and painful.
blister nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (air pocket in paint surface, etc.)luftbubbla ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Brett smoothed out the blisters in the freshly laid wallpaper.
blister viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (form blisters)få blåsor vitr + s
  få varbölder vitr + s
 The burn on Mac's arm has blistered.
blister viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (paint, etc.: form air pockets)bilda luftbubbla vtr + s
 The paint blistered because there was damp within the walls.
blister [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (raise a blister on)orsaka blåsa vtr + s
  göra så att ngt får blåsor vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 These new shoes have blistered my heels.
blister [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, slang (reprimand, criticize) (bildlig)såga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  skälla ut ngn vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 Caroline blistered her daughter for her inappropriate behavior.
blister [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (subject to intense heat) (bildlig)steka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  bränna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  skålla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 A hot summer sun blistered the valley.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
blister [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, slang (defeat, outshine) (bildlig)slå vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  klå vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (vardagligt)spöa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Our team blistered the opposing team, wining by 20 points.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: a blister pack of [pills, medication], [store, pack, buy] meat in a blister pack, have a blister on my [foot, finger, hand], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "blister" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'blister'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.