blazing

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbleɪzɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈbleɪzɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(blāzing)

From the verb blaze: (⇒ conjugate)
blazing is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
På den här sidan: blazing, blaze

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
blazing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fire: burning brightly)flammande, skinande, blossande, sprakande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The neighborhood residents stared in horror at the blazing house fire.
blazing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sun: bright, hot)skinande, strålande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (bildlig)stekande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 You shouldn't stay out in the blazing sun like that without sunscreen.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
blaze nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fire)eld, brand, eldsvåda ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Three fire engines were called to tackle the blaze at the factory.
blaze nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lights, sun: glare)stråle, sken ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (mildare)ljus, låga ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
a blaze of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (anger, etc.: intense burst)infall av ngt s + prep
  (bildlig)blixt av ngt s + prep
 Graham yelled at his son in a blaze of anger.
blaze viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (burn brightly)brinna, flamma vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The campfire blazed in the darkness.
blaze viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (shine)skina vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  glänsa vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  blänka vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The stars blazed in the winter night sky.
blaze viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (gun: fire continuously) (bildlig)spruta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  skjuta vilt vitr + adv
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
blaze nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (brightness)blixt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  ljus ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 A sudden blaze lit up the sky.
blaze nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mark indicating trail)markering ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  märke ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The Appalachian Trail is marked with white blazes.
blaze nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (marking on animal's face)strimma ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (rund)prick ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 A black horse with a white blaze on its forehead galloped across the field.
blaze [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mark a trail)markera ut ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  märka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The hiking trail was blazed by the Boy Scouts.
blaze [sth],
blaze [sth] abroad
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(make known)tillkännage vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  meddela vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: in front of a blazing fire, [under, in] the blazing sun, [standing, sitting, waiting] in the blazing heat, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "blazing" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'blazing'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.