bid

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbɪd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bɪd/ ,USA pronunciation: respelling(bid)


Inflections of 'bid' (v): (⇒ conjugate)
bids
v 3rd person singular
bidding
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
bid
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
bade
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (Less common)
bid
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
bidden
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (Less common)

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
bid [sth] for [sth] vtr + prep (auction: offer)bjuda ngt för ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 He bid one hundred euros for the painting at the auction.
 Han bjöd ett hundra euro för tavlan på aktionen.
bid for [sth],
bid to do [sth]
vi + prep
(offer services)bjuda på ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  lägga ett bud på ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Three construction companies are bidding for the prestigious contract.
 Tre byggnadsbolag bjuder på det prestigefyllda kontraktet.
bid for [sth] vi + prep (compete)tävla om ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  kämpa om ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  slåss om ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  (vardagligt)fightas om ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 Twenty competitors are bidding for the title of "World's Strongest Man".
 Tjugo tävlande tävlar om titeln "världens starkaste man".
bid nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (auction: offer)bud ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 His bid wasn't the highest, so he didn't win the auction.
 Hans bud var inte det högsta, så han vann inte auktionen.
bid nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cards: offer)bud, satsning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 His bid of three tricks was too high. He only won two.
 Han bud (or: satsning) på tre tricks var för högt (or: hög). Han vann bara två.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
bid nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (invitation)inbjudan, invit ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  erbjudande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The golfer accepted a bid to compete in the championship match.
bid nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (attempt)försök ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The candidate's bid for a senate seat was successful.
bid viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (command)befalla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The people will do as the king bids.
bid viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (offer to purchase)bjuda vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 People bid with enthusiasm at the auction.
bid viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (offer services)lägga ett bud vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  visa sitt intresse vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 The local authority is offering a lucrative contract and our firm intends to bid.
bid on [sth] vi + prep (make an offer to buy [sth])bjuda på ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  lägga ett bud på ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Sheila bid on a vase at an auction.
bid [sb] to do [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." formal, dated (direct, command)befalla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (formell)anmoda vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 When your mother bids you tidy your room, do so.
bid [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (speak as greeting)bjuda vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The arriving guest bid his host a good evening.
bid [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cards: make a bid)bjuda, satsa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He bid three tricks, though he was pretty sure that he could win more.
bid [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (summon)kalla fram vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The magistrate bid the defendant to approach the bench.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: bid on an [auction, item], the [highest, winning, current] bid, the bid [amount, price], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "bid" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'bid'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.