begun

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/bɪˈgʌn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bɪˈgʌn/ ,USA pronunciation: respelling(bi gun)

From the verb begin: (⇒ conjugate)
begun is: Click the infinitive to see all available inflections
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
begin [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (start: an activity) (vardaglig)börja vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (informell, bildlig)sätta igång vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  (ålderdomligt)begynna vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Liz begins her homework as soon as she gets home.
 Liz börjar göra sin läxa så fort hon kommer hem.
begin [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (start off) (vardagligt)börja vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (kan vara formell)inleda vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The priest begins the church service with a song.
 Prästen börjar kyrkans gudstjänst med en sång.
begin doing [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (start: doing)börja göra ngt vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 In any discussion, Wendy is always first to begin disagreeing.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Musiken började spela exakt klockan tolv.
begin to do [sth] vi + prep (start: to do)börja vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The water began to boil in the pan.
 Vattnet började koka i pannan.
begin viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (start doing)börja vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  starta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  sätta igång vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
 This project looks difficult, but the sooner we begin, the sooner we'll be finished.
 Projektet ser svårt ut, men ju fortare vi börjar, desto snabbare kommer vi att bli klara.
begin viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (event: start)börja vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  starta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  sätta igång vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 The crowd was waiting for the concert to begin.
 Publiken väntade på att konserten skulle börja.
begin viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (come into being) (vardaglig)börja vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (formell eller litterär)begynna vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 A rooster crows as the day begins.
 En tupp gal när dagen börjar.
begin viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (start speaking) (vardaglig)börja vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (formell eller litterär)inleda vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 "You must be wondering", the detective began, "why I've brought you all here."
 "Ni undrar säkert," inledde detektiven, "varför jag har samlat er alla här."
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "begun" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'begun'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.