becoming

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/bɪˈkʌmɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bɪˈkʌmɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(bi kuming)


From the verb become: (⇒ conjugate)
becoming is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
På den här sidan: becoming, become

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
becoming adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (attractive)klädsam adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  fin adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  passande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 That's a very becoming hat. That blue dress is very becoming on you.
becoming adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (appropriate)tillbörlig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  passande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  proper adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
Anmärkning: Often used with negatives
 My grandmother believed a lady should always act in a becoming manner.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
become [sth] viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (grow to be [sth], [sb])bli vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (ålderdomligt)bliva vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 That client is becoming quite a problem.
 Klienten håller på att bli ett ganska stort problem.
become [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (change into [sth], [sb])bli, bli till vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The caterpillar became a moth.
 Larven blev (or: blev till) en nattfjäril.
become [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be appropriate, suitable)passa, klä vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 It doesn't become a woman in your position to behave in that way.
 Det passar (or: klär) inte en kvinna i din position att bete sig på det sättet.
become [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." formal (suit, look good on [sb])passa, klä vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Your new suit becomes you very well.
 Din nya kostym passar (or: klär) dig väldigt väl.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: that [dress, shirt] is (not) becoming (on you), that is a (very) becoming [dress], got a becoming (new) [haircut, hairdo], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "becoming" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'becoming'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.