beaten

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbiːtən/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈbitən/ ,USA pronunciation: respelling(bētn)

From the verb beat: (⇒ conjugate)
beaten is: Click the infinitive to see all available inflections
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
På den här sidan: beaten, beat

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
beaten adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (formed by blows)slagen adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
beaten adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (path: commonly walked on)banad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  välkänd adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
beaten adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (defeated, outdone) (bildlig)slagen adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  besegrad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
beaten adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (exhausted, discouraged) (bildlig)slagen adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  utmattad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (bildlig)färdig adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
beaten adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (food: whipped or pounded) (matlagning)vispad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (främst bildlig)slagen adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
beat [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (strike, pound)slå vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (vardaglig)drämma vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  bulta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 He beat the desk with his fist to try to get his point across.
 Han slog näven i bordet för att försöka göra sin poäng förstådd.
beat [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hit [sb] repeatedly) (även enstaka gång)slå vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The judge sentenced Willis to five years in jail for beating his victim with a baseball bat.
 Domaren dömde Willis till fem års fängelse för att ha slagit sitt offer med ett basebollträ.
beat [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (defeat)slå vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  besegra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The championship team are confident they can beat the challengers.
 Mästerskapslaget är säkra på att de kan slå det utmanande laget.
beat [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (eggs: whisk)vispa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Before you scramble eggs, you have to beat them.
 Innan du gör äggröra, så måste du vispa äggen.
beat [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wings: flap)slå vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  flaxa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 A hummingbird beats its wings many times a second.
 En kolibri slår sina vingar många gånger i sekunden.
beat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rhythm)rytm ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  takt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (slang, lånord)beat ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The dancers moved to the beat of the music.
 Dansaren rörde sig till musikens rytm.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
beat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US, informal, colloquial (exhausted)utmattad, uttröttad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  slut, slutkörd adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 After a long day at work, Keith's father is beat when he comes home.
Beat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (beatnik) (lånord)beat adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (lånord)beat-, beatnik- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Kerouac is the most famous of the Beat poets.
beat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (musical note)taktslag ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 You must remember to play harder on the accented beats.
beat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stroke, blow)slag ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  bankande ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The beat of the workers' hammers gave Sue a headache.
beat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (heartbeat)hjärtslag, slag ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  hjärtrytm, rytm ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 In her excitement, Fran could feel the beat of her heart.
beat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (police officer's round)rond ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  patrull ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Officer Smith pounded the beat all day long.
beat viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (heart: throb)slå vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  banka, dunka, bulta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The doctor listened to see if the man's heart was beating.
beat viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (wings: flap)slå vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  flaxa vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The eagle's wings did not beat as it glided through the air.
beat viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (nautical: tack) (båtar)stagvända vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  kryssa vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 There was a headwind so the sailors had to beat along the coast.
beat [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (arrive before)hinna före vtr + adv
  komma fram tidigare än ngn vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 I bet we will beat you! We drive much faster.
beat [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (tap out: a rhythm)dunka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  trumma vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The drummer beat the rhythm on the bass drum.
beat [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (metal: flatten)slå vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  hamra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The craftsman beat the piece of metal until it was very thin.
beat [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (be preferable) (vardaglig)slå vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Nothing beats a chocolate cake fresh from the oven.
beat [sb] to [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (arrive before)hinna före vtr + adv
 Thompson beat the other runners to the finish line.
beat doing [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be preferable) (vardaglig)slå vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "beaten" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'beaten'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.