bean

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbiːn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bin/ ,USA pronunciation: respelling(bēn)

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
bean nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (legume)böna ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Dried beans are economical and can be used in a variety of recipes.
bean [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, slang (hit in the head)slå vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  smälla till ngn vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 During the baseball game, Derek's hit beaned Jeremy right in the head.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
bean nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (legume plant)bönplanta ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The climate here is perfect for growing corn, beans, and tomatoes.
bean nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, Can, slang (head) (bildlig)knopp ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  skalle ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (bildlig)planet ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (bildlig)boll ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: whole-bean coffee, eat bean [sprouts, curd], [red, black] -bean [soup, stew], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "bean" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'bean'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.