beaming

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbiːmɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(bēming)

På den här sidan: beaming, beam

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
beaming adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." literal (shining) (bokstavligt)strålande, skinande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
beaming adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (smiling broadly) (bildligt)strålande adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Beaming parents greeted their children as they came out of school.
beaming with [sth] adj + prep figurative (smiling: with pride, etc.) (bildligt)strålande av ngt adj + prep
 I was beaming with pride as I watched my son's graduation.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
beam,
beam of light
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(light ray)ljusstråle, stråle ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (även bildlig)ljusglimt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The room was dark except for a thin beam of light shining through a small hole in the roof.
 Rummet var mörkt förutom en ljusstråle som sken in genom ett litet hål i taket.
beam nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (laser light)laserstråle, stråle ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The colorful beams at the laser light show were mesmerizing.
 De färgglada laserstrålarna (or: strålarna) på lasershowen var förtrollande.
beam nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wooden support)balk ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (typ av balk)bjälke ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Construction of the house has just begun; the workers have just erected the beams.
 Bygget av huset har precis börjat. Arbetarna har precis rest balkarna.
beam,
balance beam
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(gym apparatus)stång ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  ribba ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 I find it amazing that women can do flips and pirouettes on a 4-inch wide beam without falling.
 Jag tycker att det är otroligt att kvinnor kan göra hopp och piruetter på en 10 centimeter bred stång.
the beam,
balance beam
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(gymnastic discipline: balancing)ribban ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  stången ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The gymnast won gold for her performance on the beam.
beam viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (light: shine)stråla vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  skina vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  lysa vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Neon lights beamed across the sky.
 Neonljus strålade över himlen.
beam viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (smile widely) (bildlig)stråla vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (bildlig)skina vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  (bokstavlig)le stort vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 The baby beamed at the clown's performance.
 Barnet strålade när clownen uppträdde.
beam [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (image: transmit)sända vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  sända ut vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
 Traffic came to a stop when an image of a gun was beamed onto an overpass.
 Trafiken stannade när en bild av en pistol sändes ut på en vägbro.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
beam nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (boat: widest part)däcksbalk ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The sailing ship was smaller than one might imagine, with a beam of only twenty feet.
beam nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (boat: support strut)bjälke ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  stång ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The alarm signal cause the sailor to wake with a start and hit his head on a support beam.
beam nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ray of light)stråle ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  strimma ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The calico cat slumbered on the stairs in a beam of sunlight.
beam nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (weaving: loom part)stång ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  spole ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
beam nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (part of deer's antler)huvuddel av horn -
Anmärkning: Det finns ingen exakt översättning.
 The antler that Jimmy found in the woods had many branches growing from the beam.
beam nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (plow shaft)årderstång ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  dragstång ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The fields can't be plowed until we fix the beam.
beam nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wide smile)storsmil ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (vardagligt)jätteleende ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  strålande leende adj + s
  stråla som en sol uttruttryck: Uttryck med speciell betydelse som inte nödvändigtvis fungerar som ett verb. Inkluderar ordspråk. T.ex.: "lika som bär".
 Roy looked at her with a beam on his face.
beam nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (flow of particles)stråle ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Scientists measured the strength of the electron beam.
beam nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ship width)översättning ej tillgänglig
beam [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (transmit signal)sända vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  skicka ut ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
 With this device, we can beam our radio show all the way to China.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "beaming" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'beaming'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.