bargain

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbɑːrgɪn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈbɑrgən/ ,USA pronunciation: respelling(bärgən)


WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
bargain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (item sold at discount)kap ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  fynd ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  bra köp adj + s
 These designer shoes were a bargain!
 De här designer-skorna var ett kap!
bargain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] that is good value)kap, fynd ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  billigt, gott pris ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 This used car was a bargain at only $5,000.
 Den begagnade bilen var ett kap (or: fynd) för bara 5000 dollar.
bargain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (agreement, deal)överenskommelse ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  avtal ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  pakt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The two neighbors' bargain to help each other with yard work didn't last long.
 De två grannarnas överenskommelse att hjälpa varandra med trädgårdsarbete varade inte länge.
bargain n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (at a discounted price) (förled)rea- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  rabatterad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  på rea prep + s
 The bargain shoes are on the rack at the back of the store.
 Reaskorna finns på hyllan i den bakre delen av affären.
bargain viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (negotiate terms, price)förhandla vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  pruta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  göra upp vitr partikelpartikelverb, intransitivt: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet. Intransitivt. T.ex. "somna om": "Han vaknade tidigt, men kunde [b]somna om[/b] igen."
 The shopkeepers bargained intensely, but in the end the city council did not change the policy.
 Affärsägarna förhandlade intensivt, men i slutändan ändrade inte kommunalrådet sin policy.
bargain over [sth] vi + prep (haggle over price)köpslå om ngt vitr + prep
  pruta på ngt vitr + prep
 The two farmers went back and forth bargaining over the cow.
 This sentence is not a translation of the original sentence. I Kina så kan man oftast pruta på saker.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
bargain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] received by agreement)kap ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  fynd ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The antique pocket watch was the bargain in the agreement we had.
bargain [sth] for [sth] vtr + prep (exchange, pay for [sth])byta in ngt mot ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  växla in ngt mot ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Frank bargained his old truck for a tractor.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: bargain [prices, shopping], [CDs, DVDs, albums] in the bargain basement, [look, search] for a bargain, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "bargain" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'bargain'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.