bare

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbɛər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bɛr/ ,USA pronunciation: respelling(bâr)


Inflections of 'bare' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
barer
adj comparative
barest
adj superlative
Inflections of 'bare' (v): (⇒ conjugate)
bares
v 3rd person singular
baring
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
bared
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
bared
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
--------------
From the verb bear: (⇒ conjugate)
bare is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (Archaic: all other usages)

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
bare adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: naked)naken adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  bar adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Craig's towel fell off and he was left completely bare.
 Craigs handduk föll ned och lämnade honom helt naken.
bare adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (body part: uncovered)bar adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (ålderdomlig, litterär)blottad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 He suffered cuts to his bare feet from all the sharp stones.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Per gick ofta runt med bar överkropp.
bare adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (place: empty)kal adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  tom adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  öde adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The apartment was bare; it was as though the family had never lived there at all.
 Lägenheten var tom. Det var som om familjen aldrig hade bott där.
bare adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (facts, truth: basic) (bildlig)ren adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  (bildlig)kall adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 There is no way to argue against the bare facts of the matter.
 Det är omöjligt att argumentera mot sakens rena fakta.
bare adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (tree: no leaves)bar adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 The winter trees were bare against the pale grey sky.
 Vinterträden var bara emot den bleka, gråa himlen.
bare [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (uncover, show)blotta, blottlägga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  visa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 Before long, the truth will be bared to all.
 Inom kort så kommer sanningen att blottas (or: blottläggas) för alla.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: the [walls, shelves, cupboards] were bare, the land [was, looked] bare, was bare of [vegetation, trees, furniture], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "bare" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'bare'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.