barbecue

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbɑːrbɪkjuː/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈbɑrbɪˌkyu/ ,USA pronunciation: respelling(bärbi kyo̅o̅′)

Inflections of 'barbecue' (v): (⇒ conjugate)
barbecues
v 3rd person singular
barbecuing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
barbecued
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
barbecued
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
På den här sidan: barbecue, BBQ
'barbecue' är ett alternativt uttryck för 'BBQ'. Du hittar det i en eller flera av raderna nedan.'barbecue' is an alternate term for 'BBQ'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
barbecue,
barbeque
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(outdoor grill)utegrill, utomhusgrill ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (vardagligt)grill ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Don't forget to clean the barbecue when you're finished.
barbecue,
barbeque
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(outdoor meal)grillfest ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Let's have a barbecue this weekend.
barbecue [sth],
barbeque [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(cook outdoors)grilla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 You barbecue the burgers and I'll make a salad.
barbecue,
barbeque
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, uncountable (food cooked over an outdoor grill)grillad mat adj + s
  (familjärt, bestämd form)grillat ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The Hendersons are having barbecue for dinner tonight, even though it's winter!
barbecue,
barbeque,
barbecued
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(food: cooked on barbecue)grillad adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Barbecue chicken is a perfect meal for a summer picnic in the park.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
barbecue [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cook in strong sauce)grilla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  tillaga med grillkryddor vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 Let's barbecue the chicken instead of baking it tonight.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
BBQ nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. written, informal, abbreviation (barbecue) (utrustning att grilla mat på)grill, utomhusgrill ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (middag med grillad mat)grillning, grillfest ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (laga mat på grill)grilla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
BBQ [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." written, informal, abbreviation (barbecue)grilla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: barbecue [ribs, steak, chicken], barbecue beef flavor, in the barbecue pit, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "barbecue" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'barbecue'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.