bar

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbɑː/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bɑr/ ,USA pronunciation: respelling(bär)


Inflections of 'bar' (v): (⇒ conjugate)
bars
v 3rd person singular
barring
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
barred
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
barred
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
På den här sidan: bar, bar exam

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pub)bar ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The new bar in town serves lots of different beers.
 Stadens nya bar serverar många olika sorters öl.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (counter in a pub)bar, bardisk ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The cowboy walked up to the bar and ordered a beer.
 Cowboyen gick fram till baren (or: bardisken) och beställde en öl.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (iron, steel post)stång ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  armeringsjärn ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The concrete walls are reinforced with steel bars.
 Betongväggarna är förstärkta med stänger av stål.
bars nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (steel grille in prison, etc.) (oräknelig)galler splsubstantiv plural: Substantiv som oftast står i plural, t.ex.: "byxor", "gälar", "tillhörigheter".
 The convicted criminal looked out through the bars of his prison cell.
 Den dömda fången såg ut genom gallren på sin fängelsecell.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rod)stång ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 He used a metal bar to vandalise several parked cars.
 Han använde en metallstång för att vandalisera ett flertal parkerade bilar.
bar,
bar of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(snack: block of [sth](tex chokladkaka)kaka ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (allmänt, del)bit ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Sandy treated herself to a bar of chocolate. I usually have a cereal bar for breakfast.
 Sandy unnade sig en chokladkaka.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gym apparatus)stång ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  ribba ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The gymnast was performing an exercise on the bar.
 Gymnasten utförde en övning på stången.
bar [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (exclude, ban) (vardaglig)porta vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  portförbjuda vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The disco has barred Andy because of his crazy antics.
 Diskot har portat Andy på grund av hans galna upptåg.
bar [sb] from doing [sth] vtr + prep often passive (exclude, ban from doing [sth])förbjuda ngn att göra ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  neka ngn att göra ngt vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 The judge barred Lewis from driving for a year.
 Domaren förbjöd Lewis att köra bil under ett år.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (line)magnetremsa, remsa ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Place your bank card so the side showing the bar is uppermost.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (exclusion)portförbud ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Because of his behaviour, he was subject to a bar in many of the town's shops.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music)takt ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The composer hummed a few bars of his new song.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (law court)skrank ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The solicitor leaned over the bar to talk to the barrister.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (box for accused in court)svarandebänk, bänk ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  förhörsbås ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The prisoner at the bar looked very worried.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (legal profession)advokatsamfund ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  advokatkår ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The California bar approved Mr. Black to practice law.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sandbank)sandbank ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  rev ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  grund ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  bank ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The fishing boat ran aground on a bar.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pressure unit) (tryckenhet)bar ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 During the storm, the pressure dropped to twenty-eight bars.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (place where [sth] is sold)bar ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electric fire heating element)galler ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  stång splsubstantiv plural: Substantiv som oftast står i plural, t.ex.: "byxor", "gälar", "tillhörigheter".
 The bars on the electric fire were glowing with a bright orange colour.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (insignia, award)gradbeteckning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  tjänstetecken ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  pris ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 He won the Distinguished Conduct Medal and bar in the war.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (metal bar on uniform)band ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  strimma ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 You can tell his rank by the number of bars on his uniform.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (authority, threshold)gräns ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  skiljelinje ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The content of this film is well below the bar of decency, so it ought to be banned.
bar preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (except)förutom, utom preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
  undantaget preppreposition: Binder ihop substantiv eller pronomen med andra element i satsen, t.ex.: "En bild [b]av[/b] Johan.", "Taket [b]på[/b] huset."
 I hate all vegetables bar carrots.
bar vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shut with a bar)regla vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  låsa med bom, låsa med tvärslå vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
  bomma för vtr + prep
 For safety, Simon bars his door every night.
bar vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (obstruct)blockera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  spärra av vtr + prep
 The security officers barred the entrance to the bank.
bar vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (draw stripes on)strecka vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  randa vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 I am going to paint this wall white, then bar it in black.
bar [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shut in or out)spärra vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  barrikadera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  blockera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 All of the exits had been barred, and there was no way to escape.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: barred the [door, window, exit], my [favorite, neighborhood, local] bar, there was a bar fight, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "bar" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'bar'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.