ballot

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbælət/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈbælət/ ,USA pronunciation: respelling(balət)

Inflections of 'ballot' (v): (⇒ conjugate)
ballots
v 3rd person singular
balloting
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
balloted
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
balloted
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Swedish Dictionary © 2020:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
ballot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (voting, vote)val ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  omröstning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 The officers of the club are elected by ballot.
ballot viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (vote)rösta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
 Club members balloted to elect a new president.
ballot [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (poll) (formell)rundfråga vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
  (vardagligt)fråga runt vtr partikel skjpartikelverb, transitivt, skiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, skiljbart.
  (vardagligt)ha en omröstning v uttr
 The union balloted its members on whether to take strike action.
ballot [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (select by vote)rösta fram vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  välja genom röstning vbal uttrverbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV".
 The homeowners' association will ballot a new secretary soon since the previous one moved away.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
ballot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physical voting paper)valsedel ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Ballots will be collected and counted carefully by volunteer workers.
ballot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lottery selection process)lottning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  dragning ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
 Too many people applied, so winners will be selected by ballot.
ballot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (candidate list)lista över kandidater -
Anmärkning: Det finns ingen exakt översättning.
 This year's ballot has five candidates to choose from.
ballot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. NZ (allocation of farm land)tilldelning av mark -
Anmärkning: Det finns ingen exakt översättning.
ballot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. NZ (housing loan)huslån ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
  (formell)bostadslån ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
ballot n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (used for votes) (förled)röstnings- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
  val- adjadjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".
 Voting slips are inserted into the ballot box.
ballot viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (draw lots)lotta vitrintransitivt verb: Verb som inte kan ha några objekt, t.ex.: "somna", "andas".
  dra lott vtr + s
 The club will ballot to decide who hosts the next event.
ballot for [sb/sth] vi + prep (make selection by vote)rösta på ngn/ngt vtr partikel oskjpartikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen/adverbet, oskiljbart. T.ex.: "kasta ut", "slå in".
  (formell)ballotera vtrtransitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".
 The club will ballot for new officers at the next meeting.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Synonymer: vote, election, mer...
Kollokationer: [placed, slipped] [it] in the ballot box, [received, deposited, marked] her ballot [slip, paper], Go cast your ballot., mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "ballot" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'ballot'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam
Reklam

Rapportera en olämplig annons.